Fel i första tryckningen av GLAN:

s 123 "delta diskussioner" -> "delta i diskussioner". (Tack Bengt W. 2013-05-26)

Det ovan och dessa åtta fel rättade inför andra tryckningen. 2013-09-10


Fel upptäckta i andra tryckningen: