http://onnebring.se/recensioner/
ao@df.lth.se

25 Aug 2001 17:06, boktips, facklitteratur
05 Sep 2001 11:09, boktips, skönlitteratur
03 Feb 2002 21:32, Johan Cullberg, Psykoser
07 Feb 2002 02:08, Platon, Faidros
07 Feb 2002 07:12, Linus Torvalds, Just for fun
08 Feb 2002 17:35, Lou Marinoff, Platon inte Prozac
09 Feb 2002 00:54, Christer Westlund, Me University
10 Feb 2002 01:59, Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen
10 Feb 2002 07:01, Mats Furberg, Allting en trasa?
11 Feb 2002 03:30, Platon, Gästabudet
27 Feb 2002 21:13, Johan Cullberg, Skaparkriser
05 Mar 2002 16:35, Bryan Magee, Filosofi
08 Mar 2002 17:54, Niccolo Machiavelli, Fursten
10 Mar 2002 01:25, Steven Shapin, Den vetenskapliga revolutionen
23 Mar 2002 00:17, Lisbet Palmgren, Barbro Sandin, Galenskap som risk och möjlighet
24 Mar 2002 19:16, Alf Nyman, Utflykter i idévärlden
08 Apr 2002 00:10, De filosofiska mästerverken
12 Apr 2002 01:19, Gunnar Eriksson, Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer
21 Apr 2002 07:33, Sten Högnäs, Idéernas historia, En översikt
06 May 2002 00:32, Margareta Westman, Språkets lustgård och djungel
10 May 2002 01:07, Anthony Flew, Thinking about thinking
12 May 2002 13:53, Bosse Angelöw, Träna mentalt och förbättra ditt liv
13 May 2002 00:12, Bodil Jönsson, Tio tankar om tid
14 May 2002 01:07, Jean Brun, Platon och akademin
16 May 2002 00:51, Norman Hampson, Upplysningen
17 May 2002 03:00, Dryden, Vos, Inlärningsrevolutionen
24 May 2002 18:21, Sigmund Freud, Vi vantrivs i kulturen
24 May 2002 23:23, Genevieve Lloyd, Det manliga förnuftet
25 May 2002 00:57, Benjamin Hoff, Tao enligt Puh
27 May 2002 08:19, Svante Nordin, Filosofins historia
28 May 2002 04:30, Eskilsson & Bergenheim, Förnuft, Fruktbarhet, Förälskelse
29 May 2002 01:33, Kjell Jonsson, Harmoni eller konflikt
07 Jun 2002 03:40, Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria, 1800-1950
08 Jun 2002 03:15, Anna Kåver, Social fobi
10 Jun 2002 07:18, Clarence Crafoord, Platser för vårt liv
13 Jun 2002 23:32, Samuel A. Malone, Kreativ hjärngymnastik
15 Jun 2002 14:12, Johan Cullberg, Kris och utveckling
17 Jun 2002 01:40, Nils Runeby (red), Framstegets arvtagare
20 Jun 2002 18:19, Johan Cullberg, Dynamisk psykiatri
21 Jun 2002 23:42, Bengt Sjöström, Helhetsperspektiv och människosyn
28 Jun 2002 19:14, Filosofin genom tiderna, 1600-1700
01 Jul 2002 02:57, Philip Sandblom, Skapande och sjukdom
04 Jul 2002 15:24, Filosofin genom tiderna, 1800
05 Jul 2002 18:10, Fjodor Dostjevskij, Idioten
12 Jul 2002 11:38, Barbro Sandin, Den zebrarandiga pudelkärnan
21 Jul 2002 20:43, Bertrand Russell, Västerlandets filosofi
22 Jul 2002 16:27, Jay Neugeboren, Galenskap och återhämtning
04 Aug 2002 12:02, Mihaly Csikszentmihalyi, Finna Flow
14 Aug 2002 02:23, Passer & Smith, Psychology, Frontiers and Applications
06 Sep 2002 18:28, Nya telekommunikation
08 Sep 2002 01:11, Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare
20 Sep 2002 03:29, Lasse Brännlund, Praktisk psykologi för gymnasieskolan
22 Sep 2002 11:44, Bo Sigrell, Vad är psykologi?
29 Sep 2002 17:29, John A Bååth, Allmän psykologi
03 Oct 2002 22:41, David Rydin, Schizofreni och psykosvård
12 Oct 2002 01:02, Stellan Sjödén, Psykologi för vårdyrken
22 Nov 2002 06:00, Gudmund Smith, Upplevande och verklighet
08 Jan 2003 14:14, SOU1998:115
23 Jan 2003 05:35, Tom Cox, Research on Work-related Stress
05 Feb 2003 02:26, John Arnold, Work Psychology
23 Feb 2003 00:23, Lundh/Montgomery/Waern, Kognitiv psykologi
21 Mar 2003 06:28, Anne-Sofie Anson, Den inre stormen
02 Apr 2003 00:19, Eckstein, Collier-Brown, & Kelly, Using Samba
06 Apr 2003 02:30, Anna Freud, Jaget och dess försvarsmekanismer
24 Apr 2003 00:15, Smith/Westerlundh, Personlighetspsykologi, Studiet av individen
24 Apr 2003 03:49, Ek/Eriksson, Linux som Internet-server
25 Apr 2003 00:41, Kerstin Erlandersson-Svevar, På säker grund 2
27 Apr 2003 01:58, Jan S Andersson/Nils-Göran Mattsson, Filosofisk tanke
04 May 2003 02:18, Sigmund Freud, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen
14 May 2003 04:10, Rollo May, Den omätbara människan
09 Jun 2003 02:28, Monica Bonde, Marita Johansson, Psykiatri
16 Jun 2003 00:06, Dan Josefsson, Nyckeln till din hemsida på Internet
23 Jun 2003 01:54, Hagberg/Hellström, Kom igång med webbutveckling
28 Jun 2003 02:22, David Lester, Personlighetsteorier
07 Jul 2003 08:21, Fredrik Lindström, Världens dåligaste språk
22 Jul 2003 09:26, Gösta Ekman, Psykologi
24 Jul 2003 22:50, Alain Topor, Återhämtning från svåra psykiska störningar
29 Jul 2003 05:25, Pervin/John, Personality
07 Aug 2003 05:24, Gunilla Linn Persson, Livstecken
01 Oct 2003 04:20, Lisbeth I M Ohlsson, Studentprojektet - möjligheter och begränsningar i studiesituationen
20 Oct 2003 03:30, Breandan OhEithir, A Pocket History of Ireland
21 Oct 2003 04:56, Svante Nordin, Det politiska tänkandets historia
08 Nov 2003 01:45, Danielsson/Siljeholm, Svenska i tiden för vuxna, kurs A
12 Nov 2003 03:18, Jean-Michel Quinodoz, Att tämja ensamheten, Separationsångest i psykoanalysen
27 Nov 2003 16:19 William Golding, Flugornas herre
05 Dec 2003 05:16 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden
08 Dec 2003 02:29 Jan-Otto Ottosson, Psykiatrin i Sverige
16 Dec 2003 04:07 Patricia Tudor-Sandahl, Ordet är ditt
24 Dec 2003 02:07 Pär Lagerkvist, Gäst hos verkligheten
26 Dec 2003 03:16 Jan Hartman, Vetenskapligt Tänkande
06 Jan 2004 21:35 Cascad/Willsey, TCP/IP in 24 hours
09 Feb 2004 03:20 Platon, Staten
23 Feb 2004 23:00 Carl Hempel, Vetenskapsteori
01 Mar 2004 10:42 Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och Förnuftet
04 Mar 2004 08:20 Göran Wallen, Vetenskapsteori och forskningmetodik
06 Mar 2004 20:47 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik
07 Mar 2004 16:11 Alan F Chalmers, Vad är vetenskap egentligen?
17 Mar 2004 01:37 Tony Cassidy, Environmental Psychology
01 Apr 2004 23:49 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi
15 Apr 2004 04:24 Victoria Höög, Upplysning utan förnuft
18 Apr 2004 14:14 L-G Johansson, Introduktion till vetenskapsteorin
24 Apr 2004 22:45 Bjereld mfl, Varför vetenskap
03 May 2004 09:37 Jan Hartman, Grundad teori
03 May 2004 23:09 Ingeman Arbnor, Vetenskapsteoretiska bilder
02 Jun 2004 04:34 Sigmund Freud, Drömtydning
07 Jun 2004 01:35 Rene Descartes, Valda Skrifter
10 Jun 2004 16:02 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var
15 Jun 2004 03:29 Gunlög Josefsson, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare
18 Jun 2004 01:35 Katri Cronlund, Människan socialt och kulturellt
19 Jun 2004 23:35 Durk, Liljeblad, Lindblom, Hälso- och omsorgskunskap
26 Jun 2004 21:08 Montesquieu, Om Lagarnas Anda
04 Jul 2004 14:31 Urban Gillå, Medicinsk Grundkurs A
10 Jul 2004 11:48 John Irving, Ciderhusreglerna
30 Jul 2004 03:33 Eric A. Hall, Internet Core Protocols: The definitive guide
01 Aug 2004 13:00 Lännergren mfl, Fysiologi
08 Sep 2004 01:58 Jan-Erik Edström, Cellen i funktion
22 Sep 2004 11:55 Maggie Miller, Blodboken
30 Nov 2004 00:57 Bill Bryson, Neither here Nor there
07 Dec 2004 02:19 Nick Hornby, About a Boy
10 Dec 2004 02:53 Vander, Sherman & Luciano's Human Physiology
12 Dec 2004 23:55 Anna-Maria Björkman, Läkemedelsräkning och läkemedelshantering
22 Jan 2005 01:42 SE Rodhe, Filosofiens historia
01 Feb 2005 08:43 Hansson/Hansson/Sandell/Östman, Kemi 1 för gymnasiet
03 Feb 2005 00:17 Hansson/Sandell/Östman, Kemi 2 för gymnasiet
27 Feb 2005 03:52 Brändén/Andersson, Grundläggande immunologi
13 Mar 2005 12:14 McMurry, Fundamentals of Organic Chemistry
17 Mar 2005 19:02 Alain de Botton, Filosofins tröst
03 Apr 2005 16:38 Newham/Rosenblatt, Learning the Bash Shell
22 Apr 2005 17:35 Bengt Sigurd, Språk och språkforskning
06 Jun 2005 04:52 Geir Maribu, Praktisk Linux
08 Jul 2005 03:46 J. Glenn Brookshear, Computer science An overview
27 Jul 2005 01:02 Charles Darwin, Om arternas uppkomst
23 Aug 2005 21:17 Hudson, Paradis, Warren, Basic English Grammar
04 Sep 2005 03:08 Aeleen Frisch, Essential System Administration
04 Sep 2005 16:45 Jan Svartvik/Olof Sager, Engelsk Universitets Grammatik
23 Sep 2005 09:11 The Letters of Abelard and Heloise
28 Sep 2005 03:03 Bonniers Vetenskapens Värld, Kemins Lagar
04 Oct 2005 16:30 Carl von Linné, Lappländska resa
09 Oct 2005 12:49 Ulf Ellervik, Olov Sterner, Organisk kemi
18 Oct 2005 01:41 Voltaire, Candide
17 Nov 2005 06:02 Åsa Nilsonne, Vem är det som bestämmer i ditt liv?
02 Dec 2005 20:47 Eilertsen/Mikalsen, Linux tjenestedrift
03 Dec 2005 02:34 J.R Partington, A short history of Chemistry
09 Dec 2005 05:03 Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter
19 Dec 2005 14:39 Scott Hawkins, Essential Apache for web professionals
20 Jan 2006 03:03 Siv Strömquist, Skrivboken
21 Jan 2006 00:07 Filosofin genom tiderna, 1900-talet
26 Jan 2006 22:32 Mikalsen/Borgesen, Local area network, Management, design and security
10 Feb 2006 03:36 Joakim Molander, Vetenskapsteoretiska grunder
12 Feb 2006 14:14 Platon, Staten
08 May 2006 13:19 Bengt Hansson/Pi Tuvesson, Använd Huvudet Rätt
13 Jul 2006 12:27 Dostojevskij, Bröderna Karamazov
24 Jul 2006 09:28 Hannah Green, Ingen dans på rosor
04 Sep 2006 04:49 Jesper Falkheimer, Medier och kommunikation - en introduktion
11 Sep 2006 23:22 John Fiske, Kommunikationsteorier, En introduktion
22 Sep 2006 01:01 Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking
23 Sep 2006 15:11 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser
30 Sep 2006 19:57 Predrag Mitrovic, Handbok i IT-säkerhet.
03 Oct 2006 04:51 Elisabeth Alphonce, Ta tillbaka makten över ditt liv
21 Oct 2006 15:32 Karin Widerberg, Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar
02 Nov 2006 20:07 Filosofin Genom Tiderna, del V
17 Nov 2006 03:06 Maria Kihl, Datakommunikation En inledande översikt
05 Dec 2006 22:55 Jostein Gripsrud, Mediekultur Mediesamhälle
20 Jan 2007 22:16 Chris Tyler, Fedora Linux
14 Feb 2007 12:39 Meggelen/Smith/Madsen, Asterisk - The future of telephony
25 Feb 2007 01:25 Sigma, The World of Mathematics del 1.
09 Mar 2007 12:51 Karin Wahlberg, Sista jouren
18 Mar 2007 05:07 Nicolas Jacquemot, Handbok i konsten att vara social
15 May 2007 23:23 Olejniczak/Kirby, Asterisk for dummies
18 Jun 2007 10:53 Harel/Feldman, Algorithmics, The Spirit of Computing
22 Jun 2007 18:23 Stefan Einhorn, Konsten att vara snäll
28 Jun 2007 03:57 J-O Ottosson, Psykiatri
12 Jul 2007 17:52 Hudson/Ball, Red Hat Fedora 4 Unleashed
20 Jul 2007 23:18 Linus Walleij, Att använda GNU/Linux
22 Jul 2007 22:03 Stieg Larsson, Män som hatar kvinnor
01 Aug 2007 07:43 Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva
04 Aug 2007 05:55 Karin Wahlberg, Hon som tittade in
11 Aug 2007 16:45 Wolfgang Barth, Nagios System and Network monitoring
20 Aug 2007 22:45 Brian Ward, How Linux Works
02 Sep 2007 23:51 Bruce Schneier, Secrets & Lies.
06 Sep 2007 04:10 Karin Wahlberg, Ett fruset liv
19 Sep 2007 01:02 Karin Wahlberg, Flickan med majblommorna
29 Sep 2007 04:15 Dennis Lehane, Patient 67
10 Oct 2007 03:44 Nemeth mfl, Linux Administration Handbook
11 Oct 2007 06:26 Karin Wahlberg, Blocket
28 Oct 2007 02:10 Van Meggelen, Madsen, Smith, Asterisk, the Future of Telephony, 2ed
31 Oct 2007 00:38 Per Holm, Objektorienterad programmering och Java
17 Nov 2007 22:51 Janlert/Wiberg, Datatyper och algoritmer
20 Nov 2007 02:56 Adelstein/Lubanovic, Linux System Administration
27 Nov 2007 04:53 Goodrich/Tamassia, Data Structures & Algorithms in Java
05 Dec 2007 14:15 Pipkin, Halting the Hacker
29 Dec 2007 04:07 Peter Harrison, Linux Quick Fix Notebook
12 Jan 2008 00:53 UNIX Security
17 Jan 2008 05:37 Karin Wahlberg, Tröstaren
27 Jan 2008 04:56 Jan Guillou, Madame Terror
18 Feb 2008 02:47 Mia Törnblom, Självkänsla nu!
15 Mar 2008 23:23 Per Lindblad, Fonetikens grunder mm
16 Mar 2008 22:52 Suehring/Ziegler, Linux Firewalls
20 Mar 2008 03:07 Claes-Christian Elert, Allmän och svensk fonetik
03 Apr 2008 01:22 Viega/Messier/Chandra, Network Security with OpenSSL
03 Apr 2008 23:04 Sigurd/Håkansson, Språk, språkinlärning & språkforskning
05 Apr 2008 16:42 L-C Böiers, Diskret matematik
14 Apr 2008 02:16 Gisela Håkansson, Språkinlärning hos barn
28 Apr 2008 14:12 Astrid Lindgren, Emil i Lönneberga
13 May 2008 01:22 Robin Burk, Unix Unleashed
16 May 2008 19:56 Dieter Gollman, Computer Security
28 May 2008 00:16 Jon Stokes, Inside the Machine
15 Jun 2008 01:49 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet
23 Jun 2008 01:21 Gillis Herlitz, Socialgrammatik
11 Jul 2008 00:17 Pfleeger, Security in computing
11 Jul 2008 12:27 Anna Kåver, Att leva ett liv, inte vinna ett krig
20 Jul 2008 23:20 Rickford Grant, Linux för vanliga människor
26 Jul 2008 03:16 Khaled Hosseini, Flyga drake
31 Jul 2008 01:10 Ed McBain, Da capo
03 Aug 2008 15:11 Ivan Ristic, Apache Security
06 Aug 2008 23:34 Kåver/Nilsonne, Tillsammans
27 Aug 2008 01:10 Schwartz/Phoenix/d foy, Learning Perl
30 Aug 2008 00:31 Mitnick/Simon, The Art of Intrusion
06 Sep 2008 22:45 Svenska språknämnden, Textvård
12 Sep 2008 22:58: Svenska språknämnden, Svenska skrivregler
22 Sep 2008 02:33 Bo Renberg, Bra skrivet Väl talat
01 Oct 2008 23:47 Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken
06 Oct 2008 04:35: Stieg Larsson, Flickan som lekte med elden
11 Oct 2008 13:20 Negus/Caen, Ubuntu Linux Toobox
20 Oct 2008 01:52 Olle Josephson, Ju
31 Oct 2008 21:13 Kihl/Andersson, Internet
02 Nov 2008 14:58 Jörgensen/Svensson, Nusvensk grammatik
10 Nov 2008 02:16 Alain Topor, Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem
02 Dec 2008 01:45 Fernando Flores, Den nya människan
06 Dec 2008 01:13 Hellspong/Ledin, Vägar genom texten
18 Dec 2008 18:53 David Allen, Få det gjort
30 Dec 2008 06:07 Eva Sundgren red. Sociolingvistik
03 Jan 2009 04:12 Stieg Larsson, Luftslottet som sprängdes
05 Jan 2009 02:19 Eva Mårtensson, Offentlighetsstruktur och språkförändring
16 Jan 2009 02:45 Ulf Teleman, Tradis och funkis
20 Jan 2009 01:21 Kay Pollak, Att växa genom möten
22 Jan 2009 03:40 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys
03 Feb 2009 11:11 Andersson/Ringarp, Språket
27 Feb 2009 15:12 Lars Bengtsson, Att vara som andra
28 Feb 2009 18:08 Scwartz, foy & Phoenix, Intermediate Perl
03 Mar 2009 22:30 Mark G. Sobell, A Practical Guide to Red Hat Linux
08 Mar 2009 02:35 James Murty, Programming Amazon Web Services
27 Mar 2009 00:18 Tor G. Hultman, Svenska Akademiens språklära
10 Apr 2009 20:29 Ulf Teleman, Grammatik på villovägar
12 Apr 2009 20:53 Arnhild Lauveng, I morgon var jag alltid ett lejon
17 Apr 2009 00:54 Gisela Håkansson, Språkinlärning hos barn
21 Apr 2009 01:24 William von Hagen, Professional Xen Virtualization
25 Apr 2009 00:49 Greg Kroah-Hartman, Linux Kernel in a Nutshell
25 Apr 2009 21:40 Stefan Einhorn, Medmänniskor
07 May 2009 13:00 H.C. Andersens bästa sagor
11 May 2009 01:07 Muriel Saville-Troike, Introducing Second Language Acquisition
17 May 2009 18:22 Vamling/Svantesson, Världens språk
17 May 2009 21:04 Fjodor Dostojevskij, Anteckningar från källarhålet
20 May 2009 00:56: Norrby/Håkansson, Språkinlärning och språkanvändning
22 May 2009 00:12: Ann Heberlein, Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva
06 Jul 2009 00:38 Jan Guillou, Men inte om det gäller din dotter
15 Jul 2009 01:13 Platon, Skrifter, bok 1
27 Aug 2009 18:53 Lev S Vygotskij, Tänkande och språk
12 Sep 2009 20:58 Kernighan/Pike, The UNIX Programming Environment
19 Sep 2009 15:52 Mikalsen/Borgesen, Local Area Network Management, Design and Security
20 Sep 2009 03:22 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?
20 Sep 2009 21:10 Monika Orski, Öppen källkod i Sverige
28 Sep 2009 00:31 Platon, Skrifter bok 3 - Staten
05 Oct 2009 20:17 Membrey/Verhoeven/Angenend, The Definitive Guide to CentOS
20 Oct 2009 22:08 Alvesson/Sköldberg, Tolkning och Reflektion
21 Oct 2009 01:23 Gareth Anderson/Tobias Hagberg, Effektivare Linux
02 Nov 2009 02:18 DiBona mfl. Open Sources - Voices from the revolution
09 Nov 2009 21:48 Göran Wassby/Thomas Fels, En svensk räkning kommer alltid fram
16 Nov 2009 00:39 Brunt/Hansson, Att leva med psykiska funktionshinder
17 Nov 2009 02:43 Eric S Raymond, The Cathedral and the Bazaar
01 Dec 2009 01:07 Andreas de Blanche, Operativsystem - teori och praktiskt handhavande
30 Dec 2009 02:47 Poli/Langdon/McPhee, A field guide to Genetic Programming
03 Jan 2010 09:27 Andrew M. St Laurent, Understanding Open Source & Free Software Licensing
04 Jan 2010 20:24 John von Neumann, The Computer and the Brain
08 Jan 2010 01:01 Torbjörn Fagerström, Den skapande evolutionen
21 Jan 2010 01:09 Thomas Nagel, Vad är meningen med alltihopa?
23 Jan 2010 20:25 Anders Sigrell, Retorik för lärare
24 Jan 2010 19:35 Alf Ahlberg, De filosofiska grundproblemen
31 Jan 2010 01:17 John Rawls, Folkens rätt
21 Feb 2010 02:03 Anthony Kenny, Västerlandets filosofi
06 Apr 2010 01:00 Patrick Killelea, Web Performance Tuning
12 Apr 2010 06:31 Sander van Vugt, Beginning Ubuntu LTS Server Administration
17 Apr 2010 00:03 Georg Henrik von Wright: Logik, Filosofi och Språk
28 Apr 2010 02:41 Baagini/Fosl, The Philosophers Toolkit
20 Jun 2010 01:52 Ravenscroft, Philosophy of Mind
02 Jul 2010 16:23 Rienecker/Jörgensen, Att skriva en bra uppsats
10 Jul 2010 01:15 Åsa Nilsonne, Mindfulness i hjärnan
10 Jul 2010 04:06 Liu/Albitz, DNS and BIND
17 Jul 2010 01:19 Jesper Nilsson, Ubuntuboken
26 Jul 2010 05:39 Kristina Hård, Alba
06 Aug 2010 01:54 Mikael Parkvall, Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språk
05 Sep 2010 02:13 Ron Aitchison, Pro DNS and BIND
08 Sep 2010 03:01 Sander van Vugt, Pro Ubuntu Server Administration
21 Sep 2010 03:28 Martin Heidegger, Varat och tiden
20 Oct 2010 00:14 Rosebrock/Filson, Setting up LAMP
25 Oct 2010 00:35 Galotti, Cognitive Psychology In and Out of the Laboratory
05 Nov 2010 00:38 Vår tids filosofi, del 1
27 Nov 2010 03:01 Carla Schroder, Linux Networking Cookbook
29 Nov 2010 03:16 Vår tids filosofi, del 2
02 Dec 2010 08:03 Andreas Ekström, Google-koden
07 Jan 2011 22:59 Bruce Schneier, Beyond Fear
11 Jan 2011 02:25 Silvia Hagen, IPv6 Essentials
23 Jan 2011 08:51 Kristina Hård, Himalayabreven
30 Jan 2011 17:55 Arvid Lagercrantz, Mitt galna liv
10 Feb 2011 19:17 Carla Schroder, Linux Cookbook
14 Mar 2011 04:55 Timothy Gowers, Mathematics - A Very Short Introduction
15 Mar 2011 03:40 Martina Haag, Underbar och älskad_av_alla
20 Mar 2011 04:41 Edmund Husserl, Logiska undersökningar del 1
20 Mar 2011 13:58 Lemmy Kilmister, White line fever - Självbiografin
20 Apr 2011 20:37 Jan Guillou, Ordets makt och vanmakt
22 Apr 2011 19:11 Tommy Olsson, Max räckvidd med HTML och CSS
01 May 2011 08:55 Wale Soyinka, Linux Administration - A beginners guide
01 May 2011 09:00 Martina Haag, I en annan del av Bromma
18 May 2011 22:28 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery
19 May 2011 01:33 Åsa Linderborg, Mig äger ingen
20 May 2011 04:53 Samir Okasha, Kort om vetenskapsfilosofi
30 May 2011 05:11 Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions
14 Jun 2011 02:02 Liza Marklund, Sprängaren
19 Jun 2011 19:49 Steven Levy, Hackers
26 Jun 2011 13:54 Beate Grimsrud. En dåre fri
09 Jul 2011 01:00 Föllesdal/Wallöe/Elster, Argumentationsteori, Språk och Vetenskapsfilosofi
11 Jul 2011 02:31 Anna Gavalda, tillsammans är man mindre ensam
19 Jul 2011 20:20 Bengt Svensson, Treatment process and outcome in cognitive therapy
21 Jul 2011 16:22 Rolf Stafflin, HTML och CSS-boken
21 Jul 2011 21:30 Sigrid Combüchen, Spill
24 Jul 2011 15:59 Conrad Barski, Land of Lisp
28 Jul 2011 21:21 Jonas Jonasson, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
06 Aug 2011 15:38 Goldberg/Larsson, Svenska hackare
02 Sep 2011 01:36 Wennersten/Lagerwall, Konsten att skriva en bästsäljare
02 Sep 2011 22:06 Ozzy Osbourne, Jag är Ozzy
03 Sep 2011 15:09 vanVliet/Paganelli, Programming Amazon EC2
08 Sep 2011 17:52 Göran Hägg, Nya Författarskolan
09 Sep 2011 01:14 Fritiof Nilsson Piraten, Bombi Bitt och jag
22 Sep 2011 02:46 Stephen King, Att skriva
08 Oct 2011 16:22 Louise Boije af Gennäs, Högre än alla himlar
15 Oct 2011 23:19 Arnhild Lauveng, Onyttig som en ros
27 Oct 2011 18:45 Linus Walleij, Att använda Linux och GNU
29 Oct 2011 23:54 Jan Sigurd, Paddlaren
10 Nov 2011 00:14 Holmberg/Ohlsson, Epikanalys
11 Nov 2011 01:34 Daniel Lopez, Apache Phrasebook
11 Nov 2011 03:06 Tony Iommi, Iron Man
20 Nov 2011 16:13 Tomas Tranströmer, Samlade dikter 1954-1996
21 Nov 2011 02:03 Natalie Goldberg, Writing down the bones
26 Nov 2011 14:58 Pia Tafdrup, Över vatten går jag
26 Nov 2011 21:24 Nick Hornby, High Fidelity
01 Dec 2011 11:33 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande
01 Dec 2011 15:16 William Shakespeare, Hamlet
13 Dec 2011 18:44 David Lagercrantz, Himmel över Everest
20 Dec 2011 03:41 Thorsten Thurén, Författarens verktygslåda
29 Dec 2011 20:59 Mark Pilgrim, Dive Into Python 3
30 Dec 2011 22:06 Lars Kepler, Hypnotisören
03 Jan 2012 17:02 Martina Haag, Hemma hos Martina
04 Jan 2012 03:44 Sir Edmund Hillary, View from the summit
15 Jan 2012 14:02 Peter Salus, The Daemon, the Gnu and the Penguin
17 Jan 2012 04:43 Gustave Flaubert, Madame Bovary
22 Jan 2012 00:17 Sofokles, Antigone
24 Jan 2012 05:20 Herlofson m.fl. Psykiatri
29 Jan 2012 16:44 F. Scott Fitzgerald, Den store Gatsby
07 Feb 2012 00:49 Göran Wassby, Telluskliniken
10 Feb 2012 12:32 Bruce Hartpence, Packet Guide to Core Network Protocols
14 Feb 2012 19:14 Peter Seebach, Beginning Portable Shell Scripting
22 Feb 2012 22:54 Cormac McCarthy, Vägen
28 Feb 2012 02:27 Mötley Crüe/Neil Strauss, The Dirt
03 Mar 2012 15:46 Scott Granneman, Linux Phrasebook
06 Mar 2012 02:24 Bard/Söderqvist, Nätokraterna
12 Mar 2012 23:36 Karin Wahlberg, Matthandlare Olssons död
13 Mar 2012 01:11 David Eberhard, Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser
01 Apr 2012 01:47 Tomas Bannerhed, Korparna
06 Apr 2012 23:58 Les Giblin, Skill with people
20 Apr 2012 00:01 Björn Ranelid, Tyst i klassen
21 Apr 2012 20:38 Douglas Comer, Internetworking with TCP/IP, vol 1
03 May 2012 00:01 Nina Burton, Den hundrade poeten
05 May 2012 16:01 Dysthe mfl, Skriva för att lära
06 May 2012 02:33 Anders Jallai, Spionen på FRA
16 May 2012 22:29 Susan Blackmore, Kort om medvetandet
17 May 2012 13:38 Karin Brunk Holmqvist, Potensgivarna
19 May 2012 05:20 Nene Ormes, Udda verklighet
20 May 2012 19:44 Chris Anderson, The Long Tail
18 Jun 2012 23:33 Nemeth et al, UNIX and Linux System Administration Handbook
30 Jun 2012 22:13 Dmitrij Gluchovskij, Metro 2033 Den sista tillflykten
04 Jul 2012 22:56 Christer Allgulander, Introduktion till Klinisk Psykiatri
10 Jul 2012 16:33 Susanna Alakoski, Svinalängorna
16 Jul 2012 15:45 Erik Wellander, Riktig svenska
21 Jul 2012 01:53 Helena Thorfinn, Innan floden tar oss
22 Jul 2012 01:42 Per Jacobsson, Introduktion till LaTeX
26 Jul 2012 15:49 Jan Sigurd, Prästen som blev frälst
31 Jul 2012 03:11 Hans Nordén, Nu åker jag slalom
31 Jul 2012 17:55 J.D. Salinger, Räddaren i nöden
08 Aug 2012 01:15 Johan Theorin, Sankta Psyko
12 Aug 2012 13:20 Maria Küchen, Att skriva börjar här Version 2.0
20 Aug 2012 06:28 Anders Jallai, Landsförrädaren
24 Aug 2012 19:59 Chris Anderson, Free: Radikalt pris - ny ekonomisk modell
25 Aug 2012 23:25 Anders Sundelin, Konsten att berätta en historia
07 Sep 2012 06:52 Mats Strandberg/Sara Bergmark Elfgren, Cirkeln
13 Sep 2012 21:19 Astrid Lindgren, Det gränslösaste äventyret
14 Sep 2012 02:20 Arthur C. Clarke, År 2001
19 Sep 2012 04:51 Gösta Åberg, Handbok i svenska
21 Sep 2012 05:57 David Nichols, En dag
24 Sep 2012 03:42 Isaac Asimov, Jag, robot
25 Sep 2012 14:27 Lars Holger Holm, Skrivguiden
25 Sep 2012 21:15 Nina Björk, Lyckliga i alla sina dagar
26 Sep 2012 19:55 Helena Östlund, Flykten från Nova
27 Sep 2012 23:22 Martina Haag, Heja, Heja!
29 Sep 2012 18:26 Tobias Schildfat, Vägen till din första miljon
07 Oct 2012 08:05 Red: John-Henri Holmberg, När allt förändrades
07 Oct 2012 13:56 LabCenter, Svenska IT-säkerhetshandboken 1.0
23 Oct 2012 10:42 Nene Ormes, Särskild
23 Oct 2012 20:44 Jesper Nilsson, Ubuntuboken (2:a utgåvan)
03 Nov 2012 14:24 Camilla Bogarve/David Ershammar/David Rosenberg, Möjlighetens metoder för en ny praktik
08 Nov 2012 01:08 Roland Heickerö, Internets mörka sidor
11 Nov 2012 14:34 Philp K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?
15 Nov 2012 14:20 Robbins/Hannah/Lamb, Learning the vi and Vim editors
20 Nov 2012 00:54 Jo Bech-Karlsson, Jag skriver, alltså är jag
20 Nov 2012 16:49 Göran Tunström, Tjuven
24 Nov 2012 17:36 Erica Jong, Förföra demonen
26 Nov 2012 20:42 Andrew Ford, Apache 2 Pocket Reference
03 Dec 2012 21:28 David Morley,The Cambridge Introduction to Creative Writing
03 Dec 2012 23:17 Jan Guillou, Brobyggarna
11 Dec 2012 16:22 Andreas Cervenka, Vad är pengar?
12 Dec 2012 12:35 Darrel Ince, The Computer, a Very Short Introduction
12 Dec 2012 18:42 Bodil Malmsten, För att lämna röstmeddelande tryck stjärna
15 Dec 2012 15:48 Kristian Lundberg, Yarden
20 Dec 2012 03:49 Susanne Holmgren, Dina ord, dina berättelser
23 Dec 2012 03:08 Jan Guillou, Dandy
27 Dec 2012 06:12 Lars Kepler, Paganinikontraktet
27 Dec 2012 16:09 Silvia Hagen, Planning for IPv6
03 Jan 2013 05:41 Cory Doctorow, Overclocked
08 Jan 2013 14:57 Fall/Stevens, TCP/IP Illustrated vol 1
08 Jan 2013 19:54 Jonathan Franzen, Frihet
14 Jan 2013 12:54 Michael Stahnke, Pro OpenSSH
16 Jan 2013 06:35 Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva (omläst)
22 Jan 2013 20:56 Lundin/Aronsson, Bokläsarnas kunskapskälla
31 Jan 2013 03:34 Cameron/Rosenblatt/Raymond, Learning GNU Emacs
31 Jan 2013 19:19 David Lagercrantz, Syndafall i Wilmslow
03 Feb 2013 15:01 Mikaela Aspelin, Sänder på tusen kanaler
05 Feb 2013 01:17 Carl-Johan Vallgren, Havsmannen
06 Feb 2013 06:02 Krister Gidlund, Att göra sin egen bok
07 Feb 2013 21:54 Jan Skansholm, Java - steg för steg
21 Feb 2013 01:07 Neal Stephenson, In the beginning was the command line
21 Feb 2013 20:36 Mattias Kling, Only young twice, Historien om Europe
25 Feb 2013 04:59 Dimbleby/Burton, Kommunikation är mer än ord
01 Mar 2013 04:53 Natalie Goldberg, Skriva med kropp och själ
06 Mar 2013 00:28 Piper/Murphy, Cryptography, A Very Short introduction
09 Mar 2013 21:54 Maria Hammarén, Skriva - en metod för reflektion
21 Mar 2013 18:25 Negus/Caen, BSD UNIX Toolbox
26 Mar 2013 00:41 Karl Ove Knausgård, Min kamp 1
30 Mar 2013 01:04 Bodil Malmsten, Så gör jag
30 Mar 2013 14:47 Brian Kernighan, D is for Digital
30 Mar 2013 23:07 Hjalmar Söderberg, Martin Bircks ungdom
10 Apr 2013 16:24 James Turnbull, Hardening Linux
14 Apr 2013 03:16 Therese Söderlind, Norrlands svårmod
16 Apr 2013 03:37 Schubert et al, Nagios 3 Enterprise Network Monitoring
24 Apr 2013 02:17 Elizabeth Gummesson, Good enough
28 Apr 2013 23:06 Conway/White, Machine Learning for Hackers
30 Apr 2013 20:58 Strandberg/Bergmark-Elfgren, Eld
30 Apr 2013 23:40 Martin Ingvar, Vad är vetenskap?
05 May 2013 18:37 Lotta C. Persson, Trädgårdshoran
15 May 2013 18:28 Lars-Göran Johansson, Introduktion till vetenskapsteorin
16 May 2013 23:11 A.F. Chalmers, Vad är vetenskap egentligen? (omläst)
19 May 2013 22:34 Henrik Johansson, Av kött och blod
30 May 2013 21:52 Dhanjani/Rios/Hardin, Hacking The Next Generation
31 May 2013 21:39 Marko Gargenta, Learning Android
11 Jun 2013 22:17 Kajsa Ingemarsson, Små citroner gula
22 Jun 2013 02:32 Martina Haag, Fånge i hundpalatset
26 Jun 2013 03:56 Henrik Fexeus, Öka din sociala kompetens
30 Jun 2013 05:40 Annika Estassy, Solviken
30 Jun 2013 17:31 Kiddle/Peek/Stephenson, From Bash to Z shell
30 Jun 2013 21:59 Glyn Moody, Rebel code
14 Jul 2013 23:43 Platon, Skrifter bok 1 (omläst)
15 Jul 2013 06:16 Fredrik Backman, En man som heter Ove
15 Jul 2013 23:38 Pebbles Karlsson Ambrose, Jag vet inte var psykoser kommer ifrån
21 Jul 2013 05:11 Anders Jallai, Natoagenten
26 Jul 2013 18:03 Brian Kernighan, D is for Digital (omläst)
26 Jul 2013 19:27 Taliah Pollack, Saga Swärd - Omskakare och tidsresenär
31 Jul 2013 03:50 Jonathan Hobson, CentOS 6 Linux Server Cookbook
01 Aug 2013 05:38 Louise Boije af Gennäs, Blå koral
13 Aug 2013 02:39 Katarina Mazetti, Grabben i graven bredvid
22 Aug 2013 03:43 Hillary Jordan, Mississippi
25 Aug 2013 04:28 Hans Lunell, Datorn i världen, världen i datorn
27 Aug 2013 03:41 Stefan Björnander, HTML och Javascript
29 Aug 2013 21:24 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken
31 Aug 2013 21:51 Paul Glendinning, Matematik för nyfikna
01 Sep 2013 02:31 Stefan Einhorn, Vägar till visdom
02 Oct 2013 23:34 Bernecker/Dretske, Knowledge
04 Oct 2013 07:02 Bengt Hansson/Erik J. Olsson, Kompendium i kunskapsteori
06 Oct 2013 02:32 Karl Ove Knausgård, Min kamp 2
11 Oct 2013 15:39 Mark Pilgrim, HTML5 Up and Running
16 Oct 2013 00:03 Jan Guillou, Mellan rött och svart
22 Oct 2013 04:37 Karin Tidbeck, Amatka
28 Oct 2013 14:10 Haruki Murakami, Norwegian Wood
01 Nov 2013 04:05 Linda Boström Knausgård, Helioskatastrofen
07 Nov 2013 00:54 Barbara L. Dijker, A Guide to Developing Computing Policy Documents (omläst)
10 Nov 2013 13:46 Maria Borelius, Bryt det sista tabut
12 Nov 2013 23:41 Gary A. Donahue, Network Warrior
15 Nov 2013 19:51 Jeanette Andersson, Stegen framåt
01 Dec 2013 21:49 Språkrådet, Svenska skrivregler (omläst)
05 Dec 2013 21:11 Mats Strandberg/Sara Bergmark Elfgren, Nyckeln.
18 Dec 2013 02:35 Radia Perlman, Interconnections
19 Dec 2013 17:05 Ralf Novak Rosengren/Anita Santesson, 5768 visningar på youtube
22 Dec 2013 07:00 Dag Öhrlund, Berättaren
23 Dec 2013 15:33 Cathrin Frisemo, WIFL Work in fake life
27 Dec 2013 03:34 Pebbles Karlsson Ambrose, Bergsstjärnan
30 Dec 2013 04:44 Garfinkel/Spafford, Practical UNIX & Internet Security
31 Dec 2013 07:44 Fredrik Backman, Min mormor hälsar och säger förlåt
15 Jan 2014 00:33 Maria Kihl/Jens A. Andersson, Datorkommunikation och nätverk
17 Jan 2014 03:46 Cherie Currie, Neon Angel: Berättelsen om en Runaway
18 Feb 2014 06:09 Björn Larsson, Min frihet
22 Feb 2014 05:41 Bengt Hansson/Erik J. Olsson, Kompendium i kunskapsteori (omläst)
24 Feb 2014 05:49 Tove Folkesson, Kalmars jägarinnor
25 Feb 2014 17:14 Johan Steensland, Bättre bilder/Starta eget
28 Feb 2014 18:19 Levander mfl, Psykiatri, en orienterande översikt
28 Feb 2014 20:41 Tom White, Hadoop The definitive guide
02 Mar 2014 15:33 Karin Alvtegen, En sannolik historia
08 Mar 2014 19:31 Haruki Murakami, 1Q84, del 1
23 Mar 2014 00:19 Kellquist/Eneroth, Studieteknik för universitet/högskola
24 Mar 2014 02:09 Haruki Murakami, 1Q84, del 2
27 Mar 2014 01:04 Sigrid Eldh, Operativsystem och datorsystem
31 Mar 2014 02:06 Haruki Murakami, 1Q84, del 3
31 Mar 2014 19:49 Massie mfl, Monitoring with Ganglia
11 Apr 2014 16:44 Kristina Hård, Kleptomania
25 Apr 2014 16:11 Cathy O'Neil/Rachel Scutt, Doing Data Science
13 May 2014 03:22 Andreas Norman, En rasande eld
22 May 2014 01:03 Peek mfl, Unix Power Tools
22 May 2014 04:28 Jörgen Overgaard, PHP5 och MySql Handboken
25 May 2014 08:09 Elin Hoppeler, Älskade, inte.
29 May 2014 18:00 Sylvia Plath, Glaskupan
31 May 2014 15:05 Semmy Purewal, Learning Web App Development
15 Jun 2014 14:34 Adrian och Kathie Kingsley-Hughes, Javascript 1.5 genom exempel
19 Jun 2014 00:39 Annika Estassy, Croissants till frukost
24 Jun 2014 22:20 Glenn Greenwald, Storebror ser dig, Edward Snowden och den globala övervakningsstaten
26 Jun 2014 02:47 Douglas Crockford, JavaScript: The Good Parts
27 Jun 2014 04:17 Alice Munro, För mycket lycka
28 Jun 2014 06:06 Broberg/Stuart Bouvin, Bokföring och bokslut i enskild firma
29 Jun 2014 07:15 Karin Alvtegen, Skuld
01 Jul 2014 06:23 Karin Alvtegen, Saknad
08 Jul 2014 15:44 Eric Sammer, Hadoop Operations
13 Jul 2014 01:44 Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen
22 Jul 2014 03:15 Douglas Adams, Restaurangen vid slutet av universum
25 Jul 2014 03:35 Martina Haag, Glada hälsningar från Missångerträsk
28 Jul 2014 03:05 Shelley Powers, Learning JavaScript
31 Jul 2014 23:22 Cody Lindley, JavaScript Enlightenment
22 Aug 2014 03:28 Joakim Zander, Simmaren
23 Aug 2014 20:47 Boronczyk/Naramore mfl, Beginning PHP6, Apache, MySQL Web development
24 Aug 2014 18:04 CajsaStina Åkerström, Du och jag, farsan
07 Sep 2014 00:51 Andriy Lesyuk, Mastering Redmine
07 Sep 2014 02:03 Jan Bengtsson, Sammanflätningar
16 Sep 2014 18:42 Annica Schönhult, Koltrastflickan
18 Sep 2014 02:54 Jan Guillou, Att inte vilja se
01 Oct 2014 02:52 Louise Boije Af Gennäs, Folk av en främmande stam
14 Oct 2014 22:38 Katarina Gospic, Välj rätt
16 Oct 2014 01:41 Rose Marie Bouw, Konsekvenser av att dö
25 Oct 2014 08:34 Sara Stridsberg, Beckomberga
29 Oct 2014 06:11 Richard Petersen, Fedora Linux Servers with systemd
01 Nov 2014 07:26 Robin Nixon, Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5
17 Nov 2014 03:33 Peter B. MacIntyre, PHP: The Good Parts
18 Nov 2014 02:10 Jeroen Janssens, Data Science at the Command Line
19 Nov 2014 03:51 Emily A. Vander Veer, JavaScript för Dummies
24 Nov 2014 05:38 Lorna Jane Mitchell, PHP Web Services
01 Dec 2014 03:16 Katarina Gospic, Den sociala hjärnan
01 Dec 2014 19:55 Vonna Y. Svantesson, Bukar och fenor
14 Dec 2014 19:19 Montahar Faraon, Webbutveckling med PHP och MySQL
19 Dec 2014 05:54 Johan Vromans, Perl Pocket Reference
22 Dec 2014 05:17 Cecilia Brain mfl, Integrerad Psykiatri -- Case management i teori och praktik
06 Jan 2015 03:33 Bengt Carlsson/Andreas Jacobsson, Om säkerhet i digitala ekosystem
14 Jan 2015 17:11 Malin Persson Giolito, Bara ett barn
25 Jan 2015 02:39 Lars Andersson/Jesper Ek, Lättpocket om Perl
04 Feb 2015 02:05 Daniel Tammet, Born on a blue day
28 Feb 2015 20:48 Gertrud Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år
07 Mar 2015 01:11 David Sklar, Learning PHP 5
20 Mar 2015 18:12 Boel Englund/Per Ledin, Teoretiska perspektiv på sakprosa
27 Mar 2015 01:23 Rozental/Wennersten, Dansa på deadline
30 Mar 2015 03:26 Åsa Schwartz, Lust
30 Mar 2015 06:12 Dysthe mfl, Skriva för att lära (2002, omläst)
26 Apr 2015 01:17 Fabien Potencier, Practical symfony
26 Apr 2015 22:44 Susanne Alvtegen, Svek
30 Apr 2015 05:43 Walter Isaacson, Steve Jobs - en biografi
12 May 2015 16:45 Mona Eklund mfl, Aktivitet & relation
16 May 2015 07:52 Jason Cannon, Linux for Beginners
23 May 2015 04:00 David Josephsen, Nagios
28 May 2015 04:37 Tove Folkesson, Sund
01 Jun 2015 15:05 Svante Nordin, Filosofins historia (omläst)
08 Jul 2015 04:03 Josh Lockhart, Modern PHP
12 Jul 2015 03:16 Gillian Flynn, Gone Girl
22 Jul 2015 04:43 Erik Lewin, Almedalen har fallit
31 Jul 2015 23:46 Jason Cannon, Command Line Kung Fu
14 Aug 2015 01:59 Sara Kadefors, Hon som älskade honom
1 Sep 2015 17:44 Lorin Hochstein, Ansible Up and Running
31 Oct 2015 22:48 Kim M. Kimselius, Att skriva med glädje
16 Nov 2015 02:13 Tatroe/MacIntyre/Lerdorf, Programming PHP
30 Nov 2015 04:21 Jennifer Niederst Robbins, Learning Web Design
1 Dec 2015 19:22 Jan Guillou, Blå stjärnan
16 Dec 2015 04:21 Ken Williamsson, Learning AngularJS
27 Dec 2015 03:26 Jonathan Spratley, Learning Yeoman
30 Dec 2015 02:30 Therése Granwald, Ty riket är ditt
27 Mar 2016 01:51 Stefan Hansen, Från neuron till neuros
1 Apr 2016 07:20 Ann-Marie Göransson, Psykiatri 1
4 Apr 2016 01:28 Richard Ford, Kanada
24 Apr 2016 01:58 Carl Martin Allwood/Martin G. Eriksson, Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper
30 Apr 2016 14:55 Frode Svartdal, Psykologins forskningsmetoder
29 Jun 2016 23:57 Goldberg/Larsson, Minecraft : block, pixlar och att göra sig en hacka
30 Jun 2016 00:19 Wouters/Bantoft, Openswan
31 Aug 2016 02:34 Lars Karlsson, Psykologins grunder
1 Sep 2016 01:40 Lita Ford, Living like a Runaway
12 Sep 2016 01:46 Annika Estassy, Alla dessa hemligheter
30 Jul 2017 12:49 David Lagercrantz, Det som inte dödar oss
1 Aug 2017 01:38 Jan Guillou, Äkta amerikanska jeans
27 Jun 2018 04:39 Anders_Jallai, Bilderbergmötet
1 Jun 2019 10:02 Jens Allwood och Mikael Jensen (red), Kognitionsvetenskap
26 Dec 2019 23:56 Jan Guillou, 1968
27 Dec 2019 00:24 Lars Wilderäng, Midvintermörker
31 Dec 2019 16:33 John Hirst, Europa En kort historik
10 Feb 2020 00:29 David Bergman, 36 timmar
11 Feb 2020 01:00 Franz Kafka, Slottet
10 Mar 2020 21:17 Dag Prawitz, ABC i symbolisk logik
13 Mar 2020 00:04 Åsa Wikforss, Alternativa fakta -- Om kunskapen och dess fiender
13 Mar 2020 01:09 Jan Mosander, Bland spioner, kommunister och vapenhandlare
22 Mar 2020 06:57 Jan Guillou, De som dödar drömmar sover aldrig
25 Mar 2020 19:50 Gertrud Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år
26 Mar 2020 02:43 Abdelmonam Kouka, Learning Zimbra Server Essentials
26 Mar 2020 18:58: Johansson/Ekenberg/Masterton/Remes, Kunskapsteori
27 Mar 2020 13:23 Bertil Mårtensson, Logik
28 Mar 2020 10:03 Ingela Skärsäter, Omvårdnad vid psykisk ohälsa
14 Apr 2020 03:18 Michael Cunningham, Timmarna
16 Apr 2020 05:57 William G. Lycan, Philosophy of language
16 May 2020 07:36 Louise Boije af Gennäs, Blodlokan
23 May 2020 03:51 Permer mfl, Psykologi - en grundbok
7 Jun 2020 23:29 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
8 Jun 2020 03:48 C.M. Allwood/M.G Eriksson, Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper (omläst)
22 Jun 2020 22:33: Louise Boije af Gennäs, Skendöda
2 Jul 2020 00:47: Louise Boije af Gennäs, Verkanseld
23 Jul 2020 13:14 Anna Fredriksson/Åsa Moberg, De omöjliga
23 Aug 2020 02:52 Susan Casserfelt, Prästens lilla flicka
5 Oct 2020 07:50 Donald Davidson, Språk, tanke och handling
12 Oct 2020 04:40 John Le Carré, Spionen som kom in från kylan
14 Oct 2020 00:59 Östen Dahl, Språkets enhet och mångfald
7 Nov 2020 04:10 Eva Sundgren, Sociolingvistik, omläst
7 Nov 2020 04:20 Gunlög Josefsson, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. 2 uppl
16 Nov 2020 04:57 Catrin Norrby/Gisela Håkansson, Introduktion till sociolingvistik
21 Nov 2020 07:55 Lars-Erik Edlund/Birgitta Hene, Lånord i svenskan
30 Nov 2020 05:29: Anders Jallai, Anton Modin - i rikets tjänst
13 Dec 2020 01:54 Gunilla Rehnqvist/Gudrun Svensson, Lära om språk
15 Dec 2020 07:45 Olle Josephson, "Ju" (omläst)
18 Dec 2020 06:20 Per Lagerholm, Stilistik
18 Jan 2021 05:20 Språkrådet, Tekniken bakom språket
19 Jan 2021 01:27 David Bergman, 6 dagar
29 Jan 2021 06:48 Anders Jallai, Vetenskapsmannen
23 Feb 2021 04:27: Mikaela Aspelin, Sänder på tusen kanaler (omläst)
23 Feb 2021 07:22 Jan Guillou, Den andra dödssynden
12 Mar 2021 03:34 Eklund/Gunnarsson/Hultqvist, Aktivitet & Relation - mål och medel inom psykosocial rehabilitering, Andra upplagan
31 Mar 2021 04:21 Erik J Olsson, Kompendium i kunskapsteori
1 Apr 2021 05:08 Mark Reed, Kubernetes
6 Apr 2021 02:48 Tom Christiansen/brian d foy/Larry Wall, Programming Perl
7 Apr 2021 06:37 Finn Collin/Finn Guldman, Språkfilosofi - en introduktion
11 Apr 2021 00:19 Sebastian Gabrielsson/Git-Marie Ejneborn Looi, Bemötande i psykiatrin
24 Apr 2021 17:15 Anders Jallai, Mördarkommandot
3 May 2021 07:09 Ehrenberg-Sundin/Lundin/Wedin, Att skriva bättre i jobbet
12 May 2021 00:21 Andersson/Bülow/Denhov/Topor, Från patient till person, Om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd
12 May 2021 18:26 Schött/Hållsten/Moberg/Strand, Studentens skrivhandbok
14 May 2021 14:22 Lennart Lundin/Zophia Mellgren, Psykiska funktionshinder
20 Jun 2021 17:35: Loux/Crisp, Metaphysics, A Contemporary Introduction
20 Jun 2021 18:53 Michal J. Loux, Metaphysics, Contemporary Readings
26 Jun 2021 20:10 David Both, Using and Administrating Linux: Volume 1
27 Jun 2021 17:10 Jan Guillou, Slutet på historien
7 Jul 2021 02:50 Adlercreutz/Mulder, Avtal, Lärobok i allmän avtalsrätt
11 Aug 2021 03:51 Alyssa Ney, Metaphysics, an introduction
30 Aug 2021 02:31 Anders Jallai, Spionerna på Säpo
30 Aug 2021 03:41 Edberg/Wijk (red), Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
12 Sep 2021 01:21 Bill Lubanovic, Introducing Python
22 Sep 2021 22:32 David Both, Using and Administering Linux: Volume 2
27 Sep 2021 23:13 Jan Skansholm, Python från början
5 Oct 2021 03:04 Sofia Åkerman, Ärr för livet
9 Oct 2021 16:37 Eric F Crist/Jan Just Keijser, Mastering OpenVPN
15 Oct 2021 19:33 Lars-Erik Edlund/Birgitta Hene, Lånord i svenskan (omläst)
6 Nov 2021 03:12 Erik Eriksson, (2015). Sanktionerat motstånd: brukarinflytande som fenomen och praktik
9 Nov 2021 05:34 Anders Jallai, Källa Erik
25 Nov 2021 07:22 Brian Ward, How Linux works, 3rd edition
9 Dec 2021 07:58 Gabrielsson/Ejneborn Looi, Bemötande i psykiatrin - möten som främjar återhämtning (omläst)
22 Dec 2021 22:58 Karl Emil Nikka, Bli säker! IT-säkerhet för alla
29 Dec 2021 22:39 Jack-Benny Persson, C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris
16 Jan 2022 21:18 Friberg/KonradssonGeuken/Wächter, Schizofreni
22 Jan 2022 20:40 Anders Jallai, Spinndoktorn
7 Feb 2022 10:22 Anders Jallai, Kryptören
15 Feb 2022 12:32 Mariot Tsitoara, Beginning Git and GitHub
17 Feb 2022 11:59 Jim Seaman, PCI DSS
21 Feb 2022 20:52 Bertil Mårtensson, Logik (omläst)
1 Mar 2022 22:28 Frank Zammetti, Modern Full-Stack Development
1 Mar 2022 23:53 Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken (omläst)
13 Mar 2022 19:39 Rithik Chatterjee, Red Hat and IT Security
21 Mar 2022 11:47 Russ Ferguson, Beginning JavaScript
26 Mar 2022 16:03 David Flanagan, JavaScript The Definitive Guide
29 Mar 2022 13:52 Callum Macrae, Vue.js Up & Running
1 Apr 2022 10:55 Jonna Bornemark, Horisonten finns alltid kvar
3 Apr 2022 15:37 Axel Rauschmayer, Speaking JavaScript
12 Apr 2022 00:00 Erik Lindeblad, Programmering i Python
12 Apr 2022 12:04 Mark Lutz, Learning Python
22 Apr 2022 19:14 Holger Wästlund, Starta eget företag - snabbt och lönsamt
22 Apr 2022 22:07 Potochnik/Colombo/Wright, Recipes for Science
25 Apr 2022 20:04 Jonas Lindemann, Ingenjörens guide till Python
30 Apr 2022 15:32 Samir Okasha, Kort om vetenskapsfilosofi (omläst)
8 May 2022 21:05 Connor P. Milliken, Python Projects for Beginners
19 May 2022 20:10 Jack-Benny Persson, Grunderna i programmering
19 May 2022 22:20 Peter Lipton, Inference to the Best Explanation
26 May 2022 23:33 Yogesh Babar, Hands-on Booting
29 May 2022 15:52: A.J Henley/Dave Wolf, Learn Data Analysis with Python
2 Jun 2022 19:01 Sandeep Nagar, Introduction to Python for Engineers and Scientists
5 Jun 2022 17:22 Melissa Hubbard/Matthew J. Bailey, Mastering Microsoft Teams
6 Jun 2022 11:23 Brendan Choi, Introduction to Python Network Automation
14 Jun 2022 20:19 Aaron Roberts, Cyber Threat Intelligence
15 Jun 2022 16:57 Jack-Benny Persson, Docker från grunden
16 Jun 2022 20:45 Brian W. Kernighan/Dennis M. Ritchie, Programmeringsspråket C
29 Jun 2022 11:47 Sara Rösare/Anki Mattson, Uppdrag textgranskning
29 Jun 2022 20:17 Ulf Jonas Björk, Nätverksteknikens grundstenar
30 Jun 2022 15:10 Steve Krug, Don't make me think, revisited
30 Jun 2022 15:22 Rosenfeld/Morville/Arango, Information Architecture
9 Jul 2022 12:32 David Bergman, Kodnamn Aurora
9 Jul 2022 14:05 Russell J.T. Dyer, Learning MySQL and MariaDB
13 Jul 2022 19:04 Robin Nixon, Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML (omläst)
18 Jul 2022 14:27 Ivan Ristic, Bulletproof SSL and TLS
19 Jul 2022 17:41 Nathan Liefting/Brian van Baekel, Zabbix 6 IT Infrastructure Monitoring
24 Jul 2022 17:29 Donald A Tevault, Mastering Linux Security and Hardening
28 Jul 2022 11:36 Anders Jallai, Anomali
8 Aug 2022 08:39 David A. Patterson/John L. Hennesy, Computer Organization & Design
17 Aug 2022 20:35 Inger Lindstedt, Textens hantverk
18 Aug 2022 12:56 Roger Johansson, Grundläggande datorteknik
18 Aug 2022 17:17 Per Oscarson, Informationssäkerhet
28 Sep 2022 02:45 Lorin Hochstein, Ansible Up & Running (omläst)
4 Oct 2022 09:00 Marijn Haverbeke, Eloquent JavaScript
18 Oct 2022 23:29 Jon Duckett, JavaScript & jQuery
5 Dec 2022 00:21 Cisco press, CCNAv7: Introduction to Networks (ITN).
9 Jan 2023 22:41 Cisco press, CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials
4 Feb 2023 16:36 Jack-Benny Persson, Ansible från grunden
2 Apr 2023 22:35 Lena Sundström, Saker jag inte förstår
8 Apr 2023 14:24 David Flanagan, JavaScript The Definitive Guide
18 Apr 2023 19:27 Herlofson mfl, Psykiatri
5 Jun 2023 14:16 Kattis Ahlström/Stefan Einhorn/Ullakarin Nyberg, Konsten att mötas - från mingelångest till allvarliga samtal